Fortis zoekt `neutrale' voorzitter

Fortis is op zoek naar een topman die een eind maakt aan de Nederlands-Belgische pariteit binnen het bestuur. Of diens standplaats Brussel of Utrecht wordt is een zaak waarover de nieuwe man moet beslissen.

Dit heeft bestuursvoorzitter Hans Bartelds van het financiële concern vanochtend bekendgemaakt. Samen met zijn co-voorzitter, de Belg Maurice Lippens, zal hij in het bestuur actief blijven. ,,Wij worden een Europees bedrijf, in plaats van een Belgisch-Nederlands. Welke nationaliteit de nieuwe man moet of mag hebben wil ik nu nog niet zeggen.''

Tot nog toe werd Fortis geleid door een gelijk aantal Belgen en Nederlanders. ,,Het enige dat blijft bestaan is dat Fortis twee moeders heeft'', aldus Bartelds, ,,een Belgische en een Nederlandse.''

Fortis ontstond tien jaar geleden na de eerste grensoverschrijdende fusie tussen het Nederlandse Amev/VSB en de Belgische verzekeraar AG. Daarna zijn er onder meer de Generale Bank en MeesPierson bijgekomen.

Met de nieuwe structuur hoopt Fortis slagvaardiger om te gaan met de veranderingen in de financiële sector. ,,Overal zie je concentratiebewegingen en we willen ons daarin pro-actief opstellen. Het is als met een stoelendans: als de muziek stopt, willen we een stoel achter ons hebben'', aldus Bartelds.

Fortis boekte in het afgelopen jaar een winstgroei van 40 procent tot 2,3 miljard euro (ruim 5 miljard gulden), waarin onder meer de verkoop van een belang in het Belgische Tractebel (255 miljoen euro) is meegenomen. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening (en exclusief acquisities en valutaschommelingen) nam met 14 procent toe. Het resultaat van de bankverzekeraar – een winst per aandeel van 2,02 euro – ligt boven de verwachting van analisten die uitgingen van 1,73 euro per aandeel.

De winstgroei van het concern is vooral gevolg van de resultaten van het verzekeringsbedrijf. Het resultaat voor belastingen nam met 80 procent toe tot 1,6 miljard euro. Daarin is ook de verkoop van Tractebel en de NIB (98 miljoen euro) meegenomen. De belangrijkste stijgingen werden geboekt bij de schadeverzekeringen in de VS, mede door de acquisitie van verzekeraar John Alden, en in Spanje.

Het bankbedrijf maakte na de acquisitie van de Generale Bank in 1998 pas op de plaats met 2 procent winstgroei tot 1,9 miljard euro. Bartelds: ,,Dat is mede een gevolg van lagere opbrengsten uit de verkoop van onze belangen. Wanneer je dit effect er uithaalt, resteert 17 procent winstgroei.''

Het resultaat uit de financiële transacties (valuta- en aandelenhandel voor eigen rekening) halveerde tot 704 miljoen euro. Naast de lagere opbrengst van de belangen is dit een gevolg van de euro (minder valutatransacties) en de hogere rente. In het najaar breidt Fortis haar financiële Internetactiviteiten (e-banking.com) uit naar Frankrijk, waar concurrent ING Direct ook actief is.