Forse omzettoename voor Kingfisher

De winst voor belastingen van het Britse detailhandelsconcern Kingfisher is in het eind januari afgesloten boekjaar gestegen met 25,5 procent tot 734 miljoen pond sterling (2,8 miljard gulden). De omzet groeide met 45,9 procent tot 10,8 miljard pond. (Redactie Economie)