DEFINITIE

Wat is een allochtoon? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Zijn van de Antillen of Suriname afkomstige Nederlanders bijvoorbeeld allochtoon? En hoe zit het met derde-generatie Turken en Marokkanen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat uit van de geboorteplaats van zowel ouder als kind. Onder `allochtoon' verstaat het CBS: een in Nederland woonachtig persoon van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Een allochtoon van de eerste generatie is zelf ook in het buitenland geboren. Een allochtoon van de tweede generatie is in Nederland geboren. Suriname en de Antillen worden tot het buitenland gerekend. Allochtonen van de derde generatie bestaan niet, volgens deze definitie.