Commissie blijft bij kritiek op Peper

De Rotterdamse raadscommissie die de declaraties heeft onderzocht van oud-burgemeester Peper en een groot aantal wethouders, handhaaft al haar negatieve conclusies over het privé-karakter van reizen en ten onrechte gedeclareerde kosten.

De Rotterdamse raad zou vanmiddag om 14.00 uur bijeenkomen voor een debat over het rapport.

De raadscommissie heeft in een apart stuk gereageerd op kritiek van Peper en enkele oud-wethouders, zoals R. Smit en P. Vermeulen. Zij vertelden de laatste dagen dat ze over stukken beschikken waarover de commissie niet rapporteerde. Zo ontstond de indruk dat de commissie, samen met ondersteunende accountants van KPMG, op grond van onvolledige gegevens tot negatieve bevindingen was gekomen.

De ex-wethouders en Peper wezen met name op reisverslagen die zouden aantonen dat de functionaliteit van buitenlandse trips wel degelijk kan worden vastgesteld, terwijl KPMG zich eerder van een oordeel onthield. KPMG zegt daar nu over dat de reisverslagen ,,slechts in een aantal gevallen'' leiden tot de ,,nuancering'' dat de functionaliteit van de reizen wel duidelijk is. KPMG benadrukt echter dat meer belastende conclusies, over onvoldoende onderbouwing van in rekening gebrachte kosten en opgenomen voorschotten, ook wat betreft deze reizen gehandhaafd blijven.

KPMG bestrijdt in haar rapportage ook een groot aantal kritiekpunten die Peper in verscheidene interviews in stelling heeft gebracht. Zo benadrukt KPMG dat Pepers verweerschrift, in weerwil van zijn eerdere kritiek, wel degelijk volledig in het rapport van de onderzoekscommissie is opgenomen, maar stelt vast ,,dat de relevantie van dat verweer naar onze mening ontbreekt'' omdat het verwijst naar algemene beleidskaders en beleidsdiscretie die Peper zou hebben gehad.

Ook handhaaft KPMG de conclusie dat Peper een aankoop van kleding à 3.700 gulden in een Delfts modehuis liet betalen door de gemeente. Pepers echtgenote N. Kroes zei gisteravond in Nova dat zij met een bankafschrift kan bewijzen dat de oud-burgemeester zelf de rekening voldeed. KPMG zegt echter dat ,,de heer Peper, ondanks zijn stelligheid, geen (terug)betalingsbewijs heeft laten zien''.

Peper heeft gisteren op TV Rijnmond opnieuw uitgehaald naar de commissie en naar burgemeester Opstelten. ,,De grootste haven van de wereld wordt bestuurd door boekhouders en andere door spruitjeslucht omgeven types.'' Het raadsdebat zal naar verwachting mede gaan over de positie van wethouder Simons (PvdA). VVD, CDA, SP en Stadspartij hebben eerder deze week twijfels geuit over het aanblijven van Simons. Zijn partij, de PvdA, steunt hem, alsmede het college van B en W. Wethouder Meijer (GroenLinks) heeft besloten privé-uitgaven van 346 gulden terug te betalen. Simons meent dat hij geen privé-kosten in rekening heeft gebracht.

SIMONS: pagina3