Campagne voor starters

De afschaffing van de Vestigingswet kan ertoe leiden dat `starters' zonder goede voorbereiding een bedrijf beginnen. Dat is voor de Kamers van Koophandel mede aanleiding om volgende week een voorlichtingscampagne te beginnen. Volgens directeur G. Knoop van de overkoepelende `kamersvereniging' vormt de Vestigingswet, die onder andere bepaalde vaardigheidseisen stelt, op zich ,,een goede voorbereiding op het ondernemerschap''. Nu de wet wordt afgeschaft, valt er een gat. De Kamers willen dit opvullen. De campagne kost 10 miljoen gulden.