Amsterdam: `broedplaats' kunstenaars

De Amsterdamse wethouder Stadig (Ruimtelijke Ordening) wil vijftig miljoen gulden vrijmaken uit de winsten van het Grondbedrijf voor zogenoemde broedplaatsen voor kunstenaars. Daarnaast wil hij voor atelierruimte structureel een jaarlijks bedrag van ruim zes miljoen gulden uittrekken.

Stadig is van mening dat Amsterdam geld moet uittrekken om ,,een klimaat te creëren waar jonge kunstenaars wortel kunnen schieten''. In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel gekraakte pakhuizen en loodsen ontruimd waarin kunstenaars onderdak hadden en waarin oefenruimtes waren voor muziek- en theatergroepen. Volgens de wethouder heeft de gemeente het afgelopen jaar een omslag in het denken gemaakt. ,,We zijn geschrokken over berichten dat kunstenaars uit Amsterdam naar Rotterdam vertrokken.'' De projectgroep Broedplaatsen zoekt nu actief naar locaties die onderdak kunnen bieden aan groepen kunstenaars en artiesten.