Allochtonen

`Het multiculturele drama' – onder die titel verscheen in NRC Handelsblad van 29 januari een veelbesproken essay van publicist Paul Scheffer. Hij waarschuwde voor het ontstaan van een etnische onderklasse in Nederland – en maakte daarmee een discussie los die nog altijd voortduurt. In zijn tweede artikel, dat komende zaterdag op de opinie- pagina van deze krant verschijnt, gaat Scheffer in op het debat dat zijn stuk op gang bracht. Vandaag de feiten. Hoeveel allochtonen telt Nederland? Hoe is hun positie op de arbeidsmarkt? Hoe doen ze het op school? `Ik ben modieus, ik ben allochtoon.'