`Aanvullende beurs geen gift'

Minister Hermans (Onderwijs) verzet zich tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer om de aanvullende studiebeurs om te zetten in een gift. Volgens de Kamer is de regeling onrechtvaardig omdat alleen studenten met minder draagkrachtige ouders voor zo'n beurs in aanmerking komen. Hermans vindt het opheffen van de regeling te duur (900 miljoen gulden), geld dat hij liever anders zou inzetten.