Vox populi helpt politie

,,De kreet `De politie je beste vriend' gaat niet meer op', vindt Maike Koopmans (29) uit Sneek. Politiemensen zijn door werkdruk soms ,,opgefokt en bot'. Ze kan het zich voorstellen. ,,Soms rennen ze van een dodelijk ongeluk naar een raddraaier.' Haar tip: eerst observeren, dan reageren. ,,Ook dat hoort bij kwaliteit.'

Koopmans, verpleegkundige in het Sneker ziekenhuis weet uit ervaring dat ,,je altijd beleefd en netjes moet blijven en dingen niet kunt afreageren', in haar geval op patiënten.

Koopmans is één van de veertien leden van de onlangs ingestelde klankbordgroep van de politie Zuid-West-Friesland. In een advertentie werden mensen ,,met een heldere kijk op de samenleving', gevraagd die willen meepraten en -denken met het politiemanagementteam. De politie wil zijn beleid afstemmen op wat burgers verwachten. En roept de `vox populi' daar nu bij te hulp.

Ruim zestig burgers uit zeven gemeenten reageerden op een oproep van de politie, veertien werden uitgekozen, een dwarsdoorsnede van de bevolking. Een onderwerp dat Koopmans zeker te berde wil brengen is de veiligheid in het Sneker uitgaansleven. Ooit zag ze 's nachts in een straatje in haar woonplaats hoe twee jongens een ander met een terrasstoel in elkaar sloegen. ,,Ik ben hard weggehold. Meer blauw op straat zou preventief werken', denkt Koopmans.

Ze praat met veel mensen, hoort veel. Wat ze ook aan de orde wil stellen: de hoge irritatiegraad van de flitspalen langs vrijwel alle 80-kilometerwegen in Friesland. Een willekeurige verjaarsvisite raakt er niet over uitgepraat, weet ze. ,,Als ik 85 rijd en geflitst word, stuit me dat wel eens tegen de borst. Gaat het nu om veiligheid, of om het halen van een bepaald aantal boetes, vraag ik me dan af.'

Dominicus Kamsma (37) uit Bolsward, vader van drie jonge kinderen en directeur van een hbo-opleiding, meldde zich bij de 'denktank' om een steentje bij te kunnen dragen aan een ,,veiliger omgeving'. De politie moet die niet ,,met veel geweld en macht' willen handhaven, vindt hij. ,,Dat werkt niet. Het moet vanuit de mensen zelf komen. Als ik op een fietspad rijd en een stel hangjongeren zie, kan ik omrijden, maar ook met ze in gesprek gaan. Misschien zitten ze alleen gezellig te teuten en hebben ze niks kwaad in de zin. Want onveiligheid is vaak een gevoel en niet altijd reëel.'

Klankbordgroeplid Otto Schulski (64) uit Balk vindt dat de politie er te vaak alleen voor staat. Hij vindt het onrustbarend dat burgers zich bij rellen soms tegen agenten of ME'ers keren. Dat is te wijten aan onbekendheid met het werk van de politie, oppert hij. Contact met de burgerij is daarom belangrijk. De politie moet zich dan overigens wel ,,correct' gedragen en zich meer laten zien aan de burgerij, onderstreept Schulski. ,,De politie moet niet alleen in een autootje door de wijk rijden, maar ook op de fiets. Ze moet meer zichtbaar zijn.'