Universiteit wil digitale snelweg op

De Open Universiteit (OU) wil een digitale universiteit worden en als zodanig gaan samenwerken met verschillende universiteit en hogescholen. De OU denkt zo haar innovatieve taak voor het hoger onderwijs op het gebied van Internetonderwijs het beste te kunnen verzorgen. Het college van bestuur van de OU heeft dat vandaag laten weten. Het lanceerde tevens een studie van zes toekomstvarianten.

Door een korting van 15 miljoen gulden op de overheidssubsidie van 75 miljoen moest de OU zich beraden over haar toekomst. Minister Hermans (Onderwijs) verzocht het bestuur verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Begin dit jaar lanceerde de OU plannen voor een Internetuniversiteit. Dit zou veel banen gaan kosten en verschillende opleidingen zouden moeten verdwijnen.

Op de commotie die ontstond, zei bestuursvoorzitter Datema dat het ging om een `minimum-scenario' en dat zes toekomstvarianten serieus bestudeerd zouden worden. Een van die opties was een fusie met de Universiteit Maastricht (UM), de voorkeur van een flink deel van het personeel en de studenten van de OU. Ook de UM zelf bleek een voorstander. Datema vindt dat echter een te smalle en te regionale basis voor de toekomst, zo bleek vanochtend. Wel hoopt hij dat de UM deel zal uitmaken van het consortium.

Vice-voorzitter L. Knegt van het UM-bestuur is teleurgesteld. Volgens hem is een samengaan van de twee universiteiten het beste. Knegt: ,,Wij zijn bezig met een intensief digitaliseringstraject dat naadloos aansluit op de OU. Samen kunnen we een belangrijke rol spelen. Een consortium te vrijblijvend. Wij zijn bereid tot een echte fusie.'' Ook het bestuur van de provincie Limburg ziet het liefst een samengaan van de universiteiten van Heerlen en Maastricht. Het vreest verlies van banen en kennisinfrastructuur.