Schiet! Suiker!

Het is merkwaardig te noemen dat in Nederland, in tegenstelling tot de andere Europese landen, geen eigentalige versie van de `Engelse vloek' bestaat. Hier kennen we louter de geïmporteerde vorm. Voor ons eigen Schijt! loopt niemand warm. Ook is het vreemd dat we slechts één Engelstalige versie hanteren. Noord-Amerikanen zijn getraind om als ze geen al te platte indruk willen maken, over te gaan op varianten als Shoot!, Sugar! of Shucks! Shoot voor voorstedelingen, Sugar voor dames en Shucks (Verdorie!) voor de dorpeling. In Nederland kun je hooguit in toon en volume wat variëren. Toch hoorde ik laatst een heel aardige versie. Op een onverwachte, erg baldadige opmerking reageerde een meisje met luid `Shiiiiiiiiiit!' In de met kracht verlengde term legde ze al haar geestdriftige bewondering. De jongen van de opmerking keek haar trots en opgewonden aan. Speciaal voor hém gebruikte ze dit prachtige woord!

    • Jelle L.S. Pijpers