Rotterdams college rekent op restitutie

B en W van Rotterdam gaan er ,,zonder meer van uit'' dat ex-bestuurders als oud-burgemeester Peper ten onrechte gedeclareerde privé-uitgaven zullen terugbetalen.

Het college schaart zich achter PvdA-wethouder Simons, die door het onderzoek van de raadscommissie naar de declaraties van oud-bestuurders in opspraak is gekomen, aldus het voorstel van B en W voor de raadsvergadering van morgen.

De positie van Simons is wankel omdat de VVD, een van de vier coalitiepartijen in het Rotterdamse college, Simons' integriteit betwijfelt. VVD-fractieleider Janssens zegt dat ,,integriteit boven het belang van een coalitie gaat''. Ook de oppositiepartijen Stadspartij en SP sturen aan op vertrek van Simons.

Uit het onderzoek blijkt dat Simons via zijn gemeentelijke creditcard ruim 17.000 gulden in horecagelegenheden uitgaf. Simons, PvdA-lijsttrekker bij de laatste raadsverkiezingen, leverde geen bonnen in. Hij verklaarde dat hij niet wist dat dit diende te gebeuren. Uit een brief van A. de Baat van de bestuursdienst blijkt dat B en W in april 1994 onder Simons' voorzitterschap besloten tot de regel dat onderliggende bonnen van creditcards ingeleverd moeten worden. De positie van Simons kwam gisteren verder druk te staan toen bleek werd dat zijn secretaresse zijn agenda in een papierversnipperaar heeft laten verdwijnen.

B en W van Rotterdam komen tegemoet aan het verlangen van oud-wethouders Vermeulen en Smit en ex-burgemeester Peper om nieuwe gegevens aan de raad te sturen over reizen van de oud-bestuurders. KPMG zou reisverslagen over het hoofd hebben gezien en daardoor verkeerde conclusies hebben getrokken. Het belang van die verslagen voor de KPMG-conclusies wordt in brede kring betwist. Een aantal raadsleden is verbaasd dat ex-wethouders wel documenten uit de archieven van gemeentelijke diensten over hun reizen vonden, en KPMG niet. Onderzoeker Crouwel zegt dat soms drie á vier keer om de stukken is gevraagd. PvdA-fractieleider Van Dijk vindt dat de commissie geen verwijt treft. SP'er Cornelissen, lid van de COR, sprak van ,,slecht toneelspel''. VVD-leider Janssens denkt dat ,,bewust'' is gewacht op het COR-rapport. Op TV Rijnmond adviseert Peper vanavond dat de wethouders Simons, Meijer en Van den Muijsenberg moeten aftreden, aldus hoofdredacteur Van der Wel.

VERWEERpagina 2