Rob Houwer stapt uit bestuur Filmmuseum

Filmproducent Rob Houwer stapt op als bestuurslid van het Filmmuseum. In tegenstelling tot de rest van het bestuur wilde Houwer begin februari, toen duidelijk werd dat directeur Hoos Blotkamp het veld zou ruimen, onderzoeken in hoeverre het bestuur werd gesteund door de medewerkers van het museum. Als tweede reden noemt Houwer het falende mediabeleid van het bestuur: naar zijn mening gaf het bestuur onvoldoende tegenwicht aan openlijke kritiek op de bestuursbeslissing om niet deel te nemen aan het Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam. Houwer: ,,Voorzitter Dig Istha heeft het goed gedaan, maar het was te weinig.''

In januari speelde Houwer een cruciale rol in het overleg tussen bestuur en OCenW over samenwerking tussen het Filmmuseum en het Beeldinstituut. De aanvankelijke weigering van bestuursvoorzitter Dig Istha om met Las Palmas samen te werken, werd door Houwer afgezwakt. Die houding opende de weg voor de intensieve samenwerking die nu gepland is.