Pronk wil Groene Hart als het Central Park

Minister Pronk (VROM) streeft naar een Groen Hart in het westen van het land dat weliswaar kleiner is dan het tegenwoordige maar ook groener. Bovendien zou er in de toekomst pertinent niet meer aan de grenzen van het gebied mogen worden getornd. Hij vergeleek zijn nieuwe concept gisteren in de Eerste Kamer met het Central Park in New York, dat al sinds generaties onaantastbaar tussen de wolkenkrabbers ligt. Het `Hollandse Central Park' zou omgeven zijn door een heuse `Delta-metropool', zo gaf Pronk aan. Hij verklaarde voorts een einde te willen maken aan de aanhoudende aantasting van de randen van het Groene Hart door nieuwe bebouwing. Hij ergert zich in het bijzonder aan de manier waarop er steeds nieuwe kassen verrijzen en baggerstortplaatsen worden ingericht. Hij weet dat onder meer aan bestemmingsplannen die verouderd zouden zijn. Daarom wil hij ,,een hardere lijn trekken om het Groene Hart. Zó hard dat het een echt Central Park wordt.''

Pronk wil een en ander proberen vast te leggen in zijn Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening, die later dit jaar zal verschijnen.

Het begrip `Delta-metropool' vond eerder dit jaar ingang, toen de twaalf grootste gemeenten van de Randstad zich in een gelijknamige vereniging aaneensloten. Pronk zou graag zien dat deze gemeenten intensief samenwerken en tot een taakverdeling komen. Ook moeten ze afspraken maken over de vraag waar woningen en bedrijventerreinen dienen te worden aangelegd.