Operaties openbaar aanbesteden

Zorgverzekeraars moeten extra operaties openbaar aanbesteden. Ziekenhuizen en privé-klinieken kunnen daar op inschrijven. Dan zouden in twee jaar de wachtlijsten in de ziekenhuizen kunnen zijn verdwenen.

Dit is de kern van het plan dat de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer gisteren hebben gepubliceerd. Het geld voor die extra ingrepen moet uit het `wachtlijstfonds' komen waarin jaarlijks voor de ziekenhuizen honderd miljoen gulden zit om de wachtlijsten aan te pakken.

Ziekenhuizen, verzekeraars en andere partijen in de gezondheidszorg zien niets nieuws in het plan. ,,Het beschrijft in iets andere woorden de huidige gang van zaken bij de aanpak van de wachtlijsten. Het geld uit het wachtlijstfonds is alleen beschikbaar voor de uitvoering van concrete plannen die gezamenlijk door verzekeraars en ziekenhuizen zijn opgezet. Daarin staat hoeveel van welke operaties in 2000 extra zullen worden gedaan, maar ook dat de besteding van het geld nauwkeurig wordt verantwoord'', zeggen verzekeraars en ziekenhuizen.

Ook de inschakeling van privé-klinieken wekt bij verzekeraars en ziekenhuizen geen verbazing. Dat gebeurt nu ook al. Bovendien dient een privé-kliniek bij te dragen aan vermindering van de wachtlijsten om voor een vergunning in aanmerking te kunnen komen. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft onlangs 43 privé-klinieken als zodanig erkend. Opmerkelijk is wel dat de PvdA zich tot voor kort verzette tegen privé-klinieken in de zorgsector.

Verzekeraars contracteren al enige jaren privé-klinieken voor (oog)operaties. Ook gaan ze, zoals het plan bepleit, al de grens over om zorg of tijdelijk personeel in te kopen. Zo kunnen klanten van de Groningse verzekeraar RZG in een Duits ziekenhuis terecht voor eem knie- en heupoperatie.

Het Platform aanpak wachtlijsten, waarin behalve branche-organisaties uit de zorgsector ook VNO-NCW zitting heeft, ziet `hooguit nuanceverschillen' met de huidige aanpak van de wachtlijsten. Het wijst er op dat er voor de uitvoering van plan waarschijnlijk geen geld meer is: eind volgende week moeten alle ziekenhuizen en verzekeraars, die geld uit het wachtlijstfonds willen hebben, concrete plannen inleveren waarna het geld wordt verdeeld.

PvdA en VNO-NCW zeggen dat het beleid van Borst tot dusver te weinig zoden aan de dijk heeft gezet.