NBM-Amstelland zoekt partner

NBM-Amstelland kan zich niet langer op eigen kracht staande houden. De bouwer is naarstig op zoek naar strategische partners. ,,We moeten dringend nadenken over de aard, samenstelling en de omvang van het bedrijf en over mogelijke allianties'', zei bestuursvoorzitter A. Baar vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers over 1999.

Op een aantal onderdelen is NBM-Amstelland, ondanks een goede positie in de markt, te klein om zelfstandig verder te gaan. ,,Die onderdelen willen we onderbrengen in een alliantie of zelfs afstoten'', aldus Baar. De topman van het Haagse bedrijf wilde niet kwijt om welke onderdelen het gaat.NBM-Amstelland heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het bouwbedrijf zag het nettoresultaat met 18,5 procent afnemen van 198 miljoen gulden in 1998 tot 161,4 miljoen in 1999. De omzet steeg met ruim 6 procent naar 5,7 miljard gulden. De winst per aandeel daalde vorig jaar met 24 procent naar 3,53 gulden.

Mede dankzij overnames in de detailhandel kon de forse daling (ruim 17 procent) van het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 1999 in de tweede helft worden gereduceerd met 2,5 procent tot 305,4 miljoen gulden.

Een van de grote tegenvallers was de railbouw. NBM Rail behaalde in 1998 nog een winst van 18,6 miljoen gulden, terwijl over 1999 een verlies van 12,4 miljoen moest worden opgetekend. Opdrachten bleven uit waardoor een tekort aan werk ontstond. ,,We hebben een aantal projecten aangenomen om de leegloop tegen te gaan, maar de resultaten daarvan zijn tegengevallen'', aldus Baar.

Ook de resultaten in de woningbouw bleven achter bij de verwachtingen. Als gevolg van procedurefouten werd een aantal reeds gestarte bouwprojecten stilgelegd. Het resultaat daalde mede daardoor van 35,2 miljoen in 1998 naar 21,2 miljoen vorig jaar. De activiteiten op het gebied van projectontwikkeling in Duitsland leden een nettoverlies van 11,1 miljoen gulden. De divisie Handel en Industrie boekte een winst van 219,8 miljoen (plus 20 procent).

Het bestuur van NBM-Amstelland verwacht het komende jaar orde op zaken te stellen. De winst in 2000 zal volgens Baar ,,duidelijk boven het niveau van 1998 liggen en minimaal 30 procent boven dat over 1999''.