Minder klachten over IND bij Ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft vorig jaar ruim een kwart minder klachten over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gekregen dan in 1998. De IND blijft niettemin de overheidsinstantie waarover veruit het meest wordt geklaagd.

De Ombudsman kreeg in 1998 precies 2.352 klachten over de IND, vorig jaar waren dat er 1.693, nog altijd eenvijfde van het totaal aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Nationale Ombudsman, mr. R. Fernhout, vandaag aanbiedt aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het aanhoudend hoge aantal klachten over de IND was eind vorig jaar voor Fernhout aanleiding tot een indringend gesprek met staatssecretaris Cohen (Justitie). Er wordt vooral veel geklaagd over de trage afhandeling van asielverzoeken, aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf of bezwaarschriften.

Vorig jaar wendden 21.000 mensen zich schriftelijk of telefonisch tot de Ombudsman. Het aantal telefonische vragen bedroeg ruim 13.000, het aantal schriftelijke meer dan 7.600. In totaal is dat ongeveer negen procent minder dan in 1998.

De Ombudsman merkt op dat lang niet alle overheidsinstanties een interne klachtbehandeling hebben, terwijl de wet ze daartoe sinds 1 juli vorig jaar verplicht. Dat is hem gebleken uit een enquête onder 300 instanties. Een kwart heeft niet op de vragenlijst gereageerd.