Leerling zegt te zijn mishandeld

Een leerling van de Amsterdamse Plato-school voor basisonderwijs heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de directeur van de school wegens mishandeling. De Amsterdamse politie verwacht dat een tweede aangifte binnenkort volgt. De directeur van de Plato-school is geschorst. Dat hebben docenten van de Plato-school vanochtend bevestigd. Het bestuur van de school was niet bereikbaar voor commentaar.

Mishandeling en lijfstraffen op de Plato-school waren in 1996 ook al reden voor justitie om een onderzoek in te stellen. De mishandelingen kwamen aan het licht door de publicatie van een zwartboek door oud-docente A. Does. Zij verweet de school `zwarte pedagogiek' en maakte melding van een geestelijke en lichamelijke strafcultuur. Noch de school noch de drie docenten die zich schuldig hadden gemaakt aan mishandeling, werden echter vervolgd door justitie, omdat de school tijdig het beleid wijzigde.

De Plato-school is in 1982 opgezet door de School voor Filosofie. De geestelijk leiders volgen de beginselen van de Indiase goeroe Sarasvati en baseren zich voor hun onderwijs op Indiase en Platonische ideëen, waarin tucht en discipline vooropstaan. Sekte-deskundige R. Kranendonk van de Vrije Universiteit in Amsterdam noemde de School voor Filosofie tien jaar geleden al een ,,gesloten orde die er een geheime neo-hindoëistische leer op nahoudt'. Hij noemde de stroming ,,potentieel gevaarlijk'.

De Plato-school heeft ruim 200 leerlingen. Veel ouders kiezen de school niet om de religieuze beginselen, maar op grond van de extra aandacht voor expressieve vakken, en om het onderwijs in Sanskriet en Indiase dansen.