Jospin: pensioen zaak partners

In een drie kwartier durende aankondiging over de plannen van de Franse regering met betrekking tot de hervorming van het pensioensysteem heeft premier Lionel Jospin de besluitvorming daarover in handen gelegd van de sociale partners. In zijn toespraak, waar met grote spanning naar werd uitgezien, zette Jospin slechts de grote lijnen uit. Als enige concrete maatregel kondigde hij uitbreiding aan (vanaf 2003) van de periode van premie-afdracht voor ambtenaren van 37,5 jaar tot 40 jaar, zoals die sinds 1993 al voor het bedrijfsleven geldt. Hij stelde, dat de regering vasthoudt aan de grondslag van solidariteit en riep de ambtenaren op een ,,verbond op basis van gelijkheid" te sluiten met de rest van de samenleving.

De hervorming en harmonisatie van de pensioensystemen is noodzakelijk door de grote toename van het aantal pensioengerechtigden de komende decennia. De huidige financiering van de pensioenuitkeringen zal tegen die tijd bij lange na niet toereikend zijn. Tussen 2020 en 2040 zal er volgens schattingen een bedrag van 700 miljard gulden mee gemoeid zijn. Jospin zei niet te willen tornen aan de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar), maar bepleitte wel een ,,à la carte-systeem'', dat werknemers in het bedrijfsleven de keuze biedt om langer door te werken. Hij kondigde de instelling aan, ,,binnen twee maanden'', van een Commissie van Overleg van vertegenwoordigers van de vakbonden, parlementariërs en deskundigen.

Jospin verklaarde de terughoudendheid van de regering door te stellen, dat het ,,een illusie'' zou zijn te denken dat ,,een hervorming vandaag de harmonisatie van de pensioenregelingen tot in 2040 zou kunnen regelen''. Volgens hem gaat het om een proces waarin ,,bij voortduring'' gekeken moet worden naar de ,,demografische, sociologische en economische ontwikkelingen in het land''. ,,Overleg moet de regel zijn", zei hij en hij voegde daaraan toe dat ,,de regering niet de bedoeling heeft een oplossing op te dringen aan de ambtenaren''. Hij relativeerde de sombere vooruitzichten over de toekomstige financiering van de pensioenen.

De hervorming van het pensioensystemen is een al jaren slepende kwestie en geldt als politiek uiterst gevoelig. Ook Jospins voorganger Alain Juppé kwam er al door in moeilijkheden. Jospin deed zijn aankondiging over de pensioenen bovendien op een moment van grote sociale onrust over de hervormingen van de belastingdiensten en in het onderwijs. Onder druk ,,van het hardnekkige verzet van de bonden'' trok de regering eerder deze week haar plannen ter hervorming van de belastingdiensten in. Dat was een zware nederlaag voor Jospin.