Grootschalige fraude in transportsector regio Utrecht

In de transportsector in de regio Utrecht wordt op grote schaal gefraudeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) van Utrecht.

Veertien bedrijven hebben zich schuldig gemaakt aan fraude, zo heeft het RIF vastgesteld. Het gaat om in totaal 4,3 miljoen gulden. De overtredingen lopen uiteen van onjuiste toepassing van CAO-afspraken en onkostenvergoedingen voor chauffeurs, tot het niet opgeven van personeel in loondienst en het opmaken van valse facturen. Bovendien blijken veel bedrijven te knoeien met tachografen en snelheidmeters.

Peter de Bildt, coördinator van het RIF, noemt de fraude ,,omvangrijk''. ,,De aanleiding om de transportbranche door te lichten is eigenlijk gevoelsmatig. Bij de verschillende partners bestond het vermoeden dat hier wel eens iets niet in de haak zou kunnen zijn.''

Van de 353 transportbedrijven in de regio, werden er uiteindelijk 94 nader onderzocht. Daarvan werden er 69 bezocht door het fraudeteam. Uiteindelijk vond bij veertien van hen een uitgebreid onderzoek plaats naar de boekhouding.

Over de strafmaatregelen beraden de partners van het RIF zich nog. In ieder geval zal het bedrag van 4,3 miljoen gulden worden teruggevorderd. Daar bovenop kan nog een boete worden opgelegd. Als de FIOD en het GAK overgaan tot strafrechtelijke maatregelen, kan ook de rechter nog een boete opleggen.

Naar aanleiding van het onderzoek zullen preventieve maatregelen worden genomen. De gegevensbestanden van de verschillende partners in het RIF zullen nog beter op elkaar worden afgesteld. In het RIF participeren onder meer de Belastingdienst, het GAK, de Rijksverkeersinspectie en de gemeente Utrecht.

,,Maatregelen in de branche zelf zijn uitermate moeilijk door te voeren, daarom kun je het beste proberen de pakkans te vergroten'', aldus De Bildt. Het RIF specialiseert zich in het doorlichten van een bepaalde branche op fraude. In Nederland zijn acht van dergelijke teams actief.