ECB trekt officiële tarieven op

Het monetair beleidscomité van de Europese Centrale Bank (ECB) besloot vorige week haar officiële rentetarieven met 25 basispunten op te trekken. Het belangrijkste tarief voor de geldmarkt, de basisherfinancieringsrente, is daarmee vanaf vandaag op 3,5 procent gekomen. Voor de permanente faciliteiten, de marginale belenings- en de depositofaciliteit, gelden vanaf 17 maart tarieven van respectievelijk 4,5 en 2,5 procent.

De belangrijkste reden voor de verhoging zijn de aanhoudende opwaartse inflatierisico's. Door de sterk gestegen grondstoffenprijzen en de zwakke euro heeft de inflatie in het Eurogebied de voor de ECB kritische grens van 2 procent inmiddels bereikt. Daarnaast vormen `tweede orde' effecten, zoals hogere looneisen die uiteindelijk uitmonden in hogere prijzen, een gevaar voor de inflatie op middellange termijn. Met de renteverhoging poogt de ECB de kredietverlening van banken af te remmen om de monetaire speelruimte voor inflatie in te perken. Het wordt voor banken immers duurder om geld te lenen bij het Eurosysteem. Omdat de banken deze tariefsverhoging doorberekenen, betekent dit ook dat het voor bedrijven en particulieren duurder wordt om geld te lenen.

Dat de ECB haar rentetarieven zou optrekken kwam niet als een verrassing. In anticipatie hierop steeg de daggeldrente in de vorige verslagweek al met 25 basispunten naar 3,5 procent. Ook de inschrijving op de nieuwe herfinancieringstransactie gaf blijk van een verwachte renteverhoging. Er werd voor een recordbedrag van 4.165 miljard euro ingeschreven op de transactie. Slechts 2,04 procent van dit bedrag werd uiteindelijk toegewezen.

Verder nam de ruimte op de geldmarkt afgelopen week licht toe. Zo werd de verruiming uit hoofde van een afname van de posten `bankbiljetten in omloop' en `schatkistsaldi' slechts ten dele tenietgedaan door een ruim 4 miljard euro kleinere herfinancieringstransactie van 85 miljard euro. De daling van de bankbiljettencirculatie hing samen met de terugkeer van bankbiljetten die zijn gebruikt tijdens wintersportvakantie en carnaval. Betalingen van de Italiaanse overheid zorgden voor een daling van de schatkistsaldi. Door alle transacties nam de positie van de banken bij het Eurosysteem toe. De post `reserverekening' steeg dan ook met 0,4 miljard tot 105,8 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau