Asielzoekers naar opvang thuislozen

Het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen dat een toevlucht neemt tot opvang voor dak- en thuislozen is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Dit concludeert de Federatie Opvang in Utrecht.

De Federatie Opvang deed onderzoek onder instellingen voor dak- en thuislozen. Vorig jaar maakten naar schatting drieduizend uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen gebruik van dergelijke opvang. Twee jaar geleden waren dat er ongeveer duizend.

,,De situatie is zorgelijk'', meent plaatsvervangend directeur J. Gortworst van de Federatie Opvang. Een van de oorzaken is volgens hem een strenger beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers. Als zij definitief geen verblijfsstatus krijgen, maar ook niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, worden asielzoekers niet meer opgevangen door justitie en komen zij op straat te staan.

Gortworst: ,,Ik wil het beleid niet bekritiseren, maar wij lopen wel tegen de consequenties aan. Wij zien een toename, deze mensen kloppen bij ons aan en dan vragen wij ons af: wat moeten we nu? We kunnen hen niet laten verpieteren, maar wij hebben ook een beperkte capaciteit. Sommige centra zeggen: `We weten niet waar we ze moeten laten'. In Rotterdam bijvoorbeeld bellen de passantenverblijven elkaar met de vraag of er nog plek is.''

Onder degenen die zich melden in de dak- en thuislozencentra bevinden zich illegale vrouwen in crisisopvangcentra, uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet en zogenoemde Dublin-claimanten, die niet langer worden opgevangen omdat zij volgens justitie in een ander land asiel moeten aanvragen. Zij melden zich in de passantenverblijven, met opvang voor korte duur, en in de centra voor langduriger opvang.

De toeloop is niet alleen waarneembaar in de Randstad, zo blijkt uit het onderzoek. Uit opvangcentra voor dak- en thuislozen in Groningen, Friesland en Drenthe komen soortgelijke signalen. Ook Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch en Apeldoorn hebben te maken met stijgende aantallen ex-asielzoekers en illegalen.