Affaire Emmererfscheidenveen

Nadat oudere schoolgenootjes hadden toegegeven dat zij andere kinderen uit Emmererfscheidenveen seksueel hadden misbruikt, vertelden de slachtoffertjes dat daarbij ook volwassenen betrokken waren. In de tweede zaak zijn nooit verdachten of getuigen gehoord, omdat er volgens justitie geen serieuze verdachten waren.

Het misbruik zou zich voor een deel hebben afgespeeld in kelders bij de school.

Bij een onderzoek door TNO werden onder de school geen kelders aangetroffen. Volgens de ouders was het TNO-onderzoek onvolledig. Bovendien verwijten zij justitie de TNO-resultaten die wel overeenstemden met de verhalen van hun kinderen, te hebben genegeerd. Zo spraken de kinderen over een ondergrondse beerput, waarvan ook TNO melding maakt.

Gisteren diende in een besloten zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden een procedure die de ouders hebben aangespannen in een poging justitie toch te dwingen een gerechtelijk vooronderzoek te beginnen.