Wiegel verlaat Eerste Kamer, top VVD verrast

VVD-senator H. Wiegel legt per 31 maart zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer neer. Wiegel heeft dit vanmorgen per brief meegedeeld aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Wiegel, VVD-senator sinds juni 1995, voert aan dat hij zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer en zijn verschillende andere functies niet langer kan combineren. ,,De laatste tijd heb ik steeds meer het gevoel gekregen dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer mij zal kunnen gaan belemmeren in het optimaal uitoefenen van een aantal van mijn andere verantwoordelijkheden'', aldus Wiegel. ,,Conflict van plichten is een groot woord, maar in die sfeer ligt het.''

Wiegel is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de branche-organisatie van ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast is hij voorzitter van het Centraal Brouwerij Kantoor, het productschap in de drankensector, dat onlangs in conflict kwam met minister Borst over alcoholreclame en de beperking van alcoholconsumptie.

Wiegel heeft zijn beslissing ,,na lang nadenken'' genomen, zo schrijft hij in zijn brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer. De top van de VVD toonde zich aan het einde van de ochtend verrast over zijn beslissing. Wiegel had eerder geen signalen afgegeven dat hij overwoog zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer neer te leggen.

VVD-partijvoorzitter Eenhoorn vindt het ,,heel zuiver dat Wiegel de afweging heeft gemaakt'' terug te treden. De oud-leider van de VVD blijft beschikbaar om voor de VVD werkzaamheden te doen. De politiek leider van de VVD, Dijkstal, noemde het vanmorgen ,,jammer'' dat Wiegel de actieve politiek verlaat. ,,Een politieke partij is het meest gebaat bij eigenzinnige politici''.

Anderhalve week geleden keerde Wiegel zich in een vraaggesprek met deze krant tegen de ideeën die het kabinet heeft om de positie van de Eerste Kamer te beperken en tegen de voorstellen die opnieuw zijn gedaan om op landelijk niveau een correctief referendum in te voeren. Vorig jaar mei leidde het tegenstemmen van Wiegel ertoe dat het kabinetsvoorstel voor invoering van een referendum in de Eerste Kamer werd verworpen.

Tussen de Tweede- en Eerste-Kamerfractie van de VVD bestaat al langer verschil van mening over de rol van de senaatsfractie. Het partijbestuur probeerde vorige maand nieuwe regels in te voeren die senatoren in sterke mate binden aan het regeerakkoord