VS willen Wereldbank hervormen

De Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken moeten hun aanpak van projecten ingrijpend veranderen. Dit stelden de Verenigde Staten gisteren bij monde van minister van Financiën Lawrence Summers. Volgens de Amerikanen worden door de genoemde bankinstellingen te vaak leningen verstrekt aan sectoren die ook fondsen op de kapitaalmarkt zouden kunnen werven. ,,De ontwikkelingsbanken moeten geen leningen meer verstrekken aan sectoren als grootschalige industrie, infrastructuur, olie en telecommunicatie'', liet Summers tijdens een toespraak in New York weten.

In plaats daarvan zou er meer geld moeten gaan naar gezondheidszorg, onderwijs en het herstellen van vertrouwen in de economie na een financiële crisis.

Het Amerikaanse Congres, met name de Republikeinse vleugel, staat van oudsher sceptisch tegenover het functioneren van internationale financiële instellingen voor ontwikkelingshulp. Vorige week nog adviseerde een commissie van het Congres tot een forse beperking van die kredietverlening. De ontwikkelingsbanken zouden zich geheel moeten terugtrekken uit Azië en Latijns Amerika, omdat daar genoeg andere commerciële financiers voorhanden zouden zijn. De Democratische regering lijkt met een pakket minder radicale maatregelen de Republikeinen de pas af te willen snijden.

Volgens Summers, die begin jaren negentig zelf als topeconoom werkzaam was bij de Wereldbank, is een terugtrekking uit Azië en Latijns Amerika ,,onbespreekbaar''. Wel vindt hij dat er een cultuur is ontstaan waarin te vaak ,,mislukking wordt beloond en succes bestraft''. De instellingen zouden bij het verlenen van kredieten juist voorrang moeten geven aan landen die in het verleden hebben bewezen het geld op een goede manier te besteden.

Enkele maanden geleden stond Summers al een koerswijziging bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor. Het Fonds zou zich meer moeten richten op zijn oorspronkelijke taak, het verstrekken van kortlopende kredieten. De afgelopen dertien jaar is er, onder de verantwoordelijkheid van de in februari teruggetreden Franse topman Michael Camdessus, een onoverzichtelijk stelsel van korte en langere leningen ontstaan, waardoor de grens vervaagde tussen de Wereldbank en het IMF.