Voorstel VS: Internet belastingvrij

Een Amerikaanse adviescommissie voor handel via Internet heeft besloten het Internet voorlopig belastingvrij te houden. Dat zal de commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, meedelen aan het Congres.

Het huidige moratorium op belastingheffing voor handel via Internet loopt af in oktober 2001. De commissie, die bijeenkomt in Dallas, Texas, raadt aan die periode te verlengen tot 2006. Het besluit is teleurstellend voor de federale en statelijke overheidsvertegenwoordigers in de commissie. Zij vrezen dat er zoveel handel naar Internet zal opschuiven dat ze aanzienlijke inkomsten mislopen. De andere commissieleden vinden dat staten en federale overheid eerst een veel doorzichtiger en eensluidender systeem van belastingheffing moeten ontwikkelen. Nu is het zo dat iedere staat – soms zelfs stad – zijn eigen verkoopbelasting heeft.

De commissie had zich tot doel gesteld te komen tot een belastingsysteem van de Amerikaanse deelstaten dat heffing van belasting op verkopen gemakkelijker en doorzichtig zou maken. Dat doel lijkt nog ver weg. Er kon onder de commissieleden dan ook geen steun worden gevonden om een dergelijk streven aan te bevelen bij het Congres.

Het moratorium is in 1998 ingevoerd ter bevordering van de handel via Internet. Het wordt geholpen door een uitspraak van het hooggerechtshof in 1993 die bedrijven pas dwingt belasting te heffen als zij een aanwezigheid in een staat hebben.

Voor- en tegenstanders van het moratorium pleiten voor gelijke behandeling van verkopen via winkels of via Internet. Time Warner stelde voor om alle verkoopbelasting op digitale producten af te schaffen maar ook dat accepteerde de commissie als geheel niet.

De voorstanders van verlenging van het moratorium vinden dat in de komende zes en een half jaar een deugdelijke oplossing moet worden bedacht voor belasting op verkopen in het algemeen. Tegenstanders van het moratorium vinden dat door het moratorium nu te handhaven staten in het nauw worden gedwongen. Ze zullen hun andere belastingen en misschien zelfs de verkoopbelasting moeten verhogen om voldoende inkomsten te garanderen. In de VS wordt jaarlijks 150 miljard dollar belasting op verkopen geheven.

De commissie bestaat uit drie gouverneurs, drie vertegenwoordigers van het Witte Huis, de burgemeester van Dallas, enkele andere statelijke vertegenwoordigers en topmensen van AT&T, Time Warner, AOL, Charles Schwab, Gateway en MCI Worldcom.

Als het Congres zich in de loop van dit voorjaar buigt over de belastingkwestie, zo hebben leden ervan al toegezegd, zullen ze de verschillende voorstellen van de commissie allemaal opnieuw tegen het licht houden, ongeacht de uitkomst van de stemming nu. De commissie heeft verder voorgesteld de 3 procent belastingheffing op telefoonabonnementen af te schaffen en alvast te besluiten om belasting op Internettoegang voorgoed af te schaffen.