Vinex-woning niet conform wens bewoner

Makelaars van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn ontevreden over de bouw van woningen op de zogenoemde Vinex-locaties. Op veel locaties wordt niet gebouwd wat de consument vraagt.

Dit staat in een onderzoek onder makelaars dat de NVM gisteren heeft aangeboden aan staatssecretaris J. Remkes (VROM). In het onderzoek is makelaars gevraagd hun mening te geven over de ongeveer half miljoen woningen die tussen 1995 en 2005 worden gebouwd volgens de plannen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) van oud-staatssecretaris H. Alders.

De makelaars vinden de woningen over het algemeen te klein en ze staan op een te kleine kavel. Veel mensen willen wonen in een halfvrijstaand of een vrijstaand huis maar die worden te weinig gebouwd. Op diverse locaties is er ook een tekort aan goedkope woningen. In de nieuwe wijken zijn voldoende plannen gemaakt voor de bouw van voorzieningen zoals openbaar vervoer, scholen en winkelcentra, maar de bouw van deze voorzieningen sluit niet aan op de bouw van de huizen. Het NVM-rapport is gebaseerd op een gesprek met makelaars en een enquête onder 37 NVM-leden over de Vinex-locaties in 36 gemeenten.

Blijkens het rapport `Vinex in de praktijk' vinden de makelaars dat de Vinex-plannen te star zijn voor de inmiddels zeer actieve en trendgevoelige huizenmarkt. Hierdoor zijn de plannen volgens het rapport gedateerd.

De NVM vindt dat het rijk afspraken die eerder zijn gemaakt met onder meer gemeenten over het aantal te bouwen woningen, de infrastructuur en de bedrijfsterreinen, moet herzien. Daarvoor moet staatssecretaris Remkes de convenanten, waarin deze afspraken zijn vastgelegd, openbreken. Vooral de gemeenten moeten het in de visie van de NVM ontgelden. ,,De gemeenten hebben vaak alleen een lijst met woningzoekenden in de hand en willen daarvoor huizen op de Vinex-locaties bouwen. Maar je hoeft niet alleen voor starters te bouwen om toch aan de vraag te kunnen voldoen,'' aldus een woordvoerder van de NVM.

Staatssecretaris Remkes beschouwt de kritiek op het Vinex-bouwprogramma als een belangrijk signaal ter ondersteuning van zijn beleid om de komende jaren niet alleen de kwantiteit maar vooral de kwaliteit van de nieuwbouw een impuls te geven.

De NVM vindt dat gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en andere betrokken partijen niet langer na elkaar moeten optreden in het bouwproces, maar moeten samenwerken in teams waarin alle facetten tegelijk aan bod komen.