V.d. Hoogtprijs voor Mortier

De Vlaamse schrijver Erwin Mortier is de winnaar van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Mortier kreeg de jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), waaraan een geldbedrag van 5000 gulden is verbonden, voor zijn debuutroman Marcel, die dit jaar ook voor de Librisprijs is genomineerd.

Een andere jury, ook onder auspiciën van de MNL, kende de driejaarlijkse Kruyskampprijs voor Nederlandse lexicografie toe aan Hans Luijten voor zijn editie van Jacob Cats' Sinne- en Minnebeelden; en de Dr. Wijnaendts Franckenprijs voor literaire kritiek aan Remieg Aerts voor De Letterheren - Liberale cultuur in de negentiende eeuw, zijn studie over het tijdschrift De Gids.