Turkije

Na het lezen van het artikel `Toneel tussen twee culturen', interview met Celil Toksöz (NRC Handelsblad, 8 maart), zou ik graag het volgende onder de aandacht willen brengen.

Er is geen discriminatie in Turkije van burgers wegens hun etnische achtergrond. Iedere burger is gelijk voor de Turkse Grondwet en geniet dezelfde rechten zonder enig voorbehoud.

Daarom komen praktijken zoals het kaalscheren van een baan midden op het hoofd van scholieren van Koerdische of welke afkomst dan ook, zoals verondersteld in het artikel, absoluut niet voor op Turkse scholen of in het onderwijssysteem.

Datgene wat de heer Toksöz zegt aangaande deze praktijk is een weerspiegeling van zijn levendige verbeelding.