Stellingen

De Nederlandse samenleving is eerder kosmopoliet dan multicultureel.

S.K. VAN WALSUM, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het hebben van ballen zegt niets over de mate van mannelijkheid.

A.L.M. BOEHMER,

Erasmus Universiteit Rotterdam

In de zorgsector is het probleem van de werkdruk soms een terecht en soms een makkelijk excuus om niet aan de gewenste kwaliteit van zorg te voldoen.

J.M.G.A. SCHOLS,

Universiteit Maastricht

Betrokkenheid van burgers bij de politiek kan bevorderd worden door het jaarlijks toesturen van een overzichtelijk en beknopt huishoudboekje met inkomsten en uitgaven van de staat.

A.P.G. VAN HEEL,

TU Delft

De geestelijke leegte die door het afgenomen kerkbezoek is ontstaan, wordt nu door commerciële centra onder de vlag van spiritualiteit opgevuld.

M. SCHWEITZER,

Universiteit Maastricht