Personalia

S.J.A.M. van Gend, hoofdofficier van justitie in Den Haag, legt na 2,5 jaar zijn functie om persoonlijke redenen neer. Hij stapt van het openbaar ministerie over naar de zittende rechterlijke macht.