NAVO-chef: meer geld Kosovo nodig

De internationale gemeenschap moet dringend ,,de noodzakelijke middelen, zowel personeel, vooral politiemensen, als fondsen'' ter beschikking stellen voor de veiligheid en wederopbouw van Kosovo. Deze noodoproep doet NAVO-chef Lord Robertson in een vanmiddag verschenen rapport ter gelegenheid van het eenjarig jubileum van de NAVO-luchtaanvallen tegen Joegoslavië.

Volgens Robertson wordt zowel de vredesmacht KFOR als de civiele VN-missie (UNMIK) ernstig gehinderd door gebrek aan middelen. ,,Regeringen, NAVO-regeringen inbegrepen, moeten meer doen in dit opzicht'', zegt hij in zijn persoonlijk rapport dat vooruit- en terugblikt op de situatie in Kosovo.

,,De inspanningen van KFOR zouden nog effectiever zijn als Kosovo een sterke internationale politie-aanwezigheid en een goed functionerend rechtssysteem zou hebben. Maar UNMIK wordt ernstig belemmerd door een tekort aan financiële middelen en personeel, vooral politie'', schrijft de NAVO-chef. ,,Het ontbreken van een effectief rechtssysteem maakt het uitzonderlijk moeilijk om met harde hand op te treden tegen criminelen, waardoor zij een gevoel van straffeloosheid krijgen. Dit maakt het moeilijker om een oplossing te zoeken voor het ernstigste openbare-ordeprobleem in Kosovo, de veiligheid van de minderheden. Deze zaken moeten dringend worden aangepakt.''

Het tekort aan het middelen ,,beheerst alles wat UNMIK probeert te doen. ,,Hoe kan UNMIK een effectief civiel bestuur vestigen en de wil van de internationale gemeenschap doen gelden zonder voldoende geld voor de fundamenele bouwstenen voor bestuur, bijvoorbeeld loon voor leraren, spoorweg- en gemeente-employees, rechters en aanklagers?''

Volgens Robertson is een betere veiligheid voor de minderheden ,,een van de hoofdprioriteiten van KFOR en een grote bron van zorg''. Hij wijst erop dat in Priština meer dan honderd KFOR-soldaten bij Servische families leven en hen bewaken. KFOR-soldaten escorteren Servische en zigeunerkinderen naar school. Volgens Robertson moeten alle leiders van Kosovo optreden tegen etnisch geweld. ,,Hun verbintenis aan het doel van een rechtvaardig en multi-etnisch Kosovo moet volstrekt ondubbelzinnig zijn of zij lopen het risico de betrokkenheid van de internationale gemeenschap te ondermijnen.''

Vervolg KOSOVO: pagina 5

RAPPORT

Missie 'geslaagd'

Vervolg van pagina 1

NAVO-secretaris-generaal Robertson schrijft in zijn vanmiddag verschenen rapport dat de NAVO vorig jaar haar luchtaanvallen lanceerde om een einde te maken aan de repressie in Kosovo door het regime van Miloševic en ,,daarin geslaagd is''. ,,Zoals de NAVO destijds beloofd heeft, de Servische troepen zijn naar buiten, KFOR is binnen en de vluchtelingen zijn thuis. Toch moeten er geen illusies zijn – de taak die blijft is ontzaglijk.'' Als de NAVO niet zou zijn opgetreden, zou de ,,spiraal van geweld alleen maar toegenomen zijn en het dodental gestegen''. Dan zouden er nu vele honderdduizenden vluchtelingen in de omringende landen zijn geweest en zou de hele regio zijn gedestabiliseerd, meent Robertson die alle kritiek van tafel veegt.