In hartcentra steeds vaker overcapaciteit

De hartcentra kampen met een groeiende overcapaciteit. Het aantal uitgevoerde openhartoperaties neemt al enkele jaren af. De vraag naar dotterbehandelingen groeit minder hard dan werd aangenomen.

Hartchirurgen zien dan ook niets in de twee nieuwe centra die in Enschede en Den Haag worden voorbereid. Sluiting of clustering van de bestaande centra ligt eerder voor de hand.

Dit schrijft de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie in het rapport Hartcentra in Evenwicht dat de hartchirurgen willen gebruiken om minister Borst (Volksgezondheid) te laten afzien van de opening van de nieuwe hartcentra. Ook willen ze dat de minister stopt met het experiment om in het ziekenhuis in Alkmaar te laten dotteren. In dat ziekenhuis vinden geen openhartoperaties plaats, volgens de hartchirurgen zou dat wel nodig zijn.

Ook Borst wil nog eens kijken of de twee hartcentra in Enschede en Den Haag waartoe ruim een jaar geleden werd besloten nodig zijn, zo blijkt uit de brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer zond. Zij baseert haar bereidheid niet alleen op het rapport van de hartchirurgen maar ook op dat van de breder samengestelde Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland. Ook daaruit blijkt dat er veel minder wordt geopereerd en gedotterd dan drie jaar geleden nog werd aangenomen, toen de minister voorstelde het aantal centra uit te breiden. Volgens de begeleidingscommissie zou voorlopig met één nieuw hartcentrum kunnen worden volstaan. Borst gaat nu praten met de ziekenhuizen en de verzekeraars. Zij wil nu eerst weten welke kwalitatieve en financiële risico's er aan de opening van de nieuwe centra zijn verbonden voor zij een definitieve beslissing neemt, zo schrijft ze de Tweede Kamer.

In hun rapport noemen de hartchirurgen een aantal factoren die juist tot een stijging van het aantal operaties zouden moeten leiden, zoals nieuwe technieken, toenemende vergrijzing en de groeiende noodzaak om opnieuw te opereren. De daling van het aantal operaties kunnen ze niet verklaren. Volgens betrokkenen is het `puur toeval' dat deze daling inzette rond het tijdstip dat er in ziekenhuizen een ander honoreringssysteem voor medisch specialisten werd ingevoerd. Daarbij werd hun inkomen niet langer afhankelijk van het aantal verrichtingen. Ook de dreigende komst van nieuwe hartcentra zou er volgens hen geen invloed op hebben gehad.

    • Quirien van Koolwijk