Hogere winst voor Internatio-Müller

Internatio-Müller, een groep van bedrijven in technische installaties, distributieve groothandel en dienstverlening in havens, heeft vorig jaar de nettowinst zien toenemen van 75,8 miljoen euro naar 83,8 miljoen, een stijging van 11 procent ten opzichte van 1998. De netto omzet ging eveneens met bijna 11 procent omhoog naar ruim 2,6 miljard euro. Deze stijging werd grotendeels (7 procentpunt) veroorzaakt door autonome groei.

Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen ging met 9 procent omhoog naar 91,7 miljoen euro. Internatio-Müller verwacht dat dit resultaat en de nettowinst (exclusief buitengewoon resultaat) dit jaar verder zullen stijgen.

De winst per aandeel nam vorig jaar toe met 8 eurocent naar 2,51 euro. Internatio-Müller heeft een dividend voorgesteld van 95 eurocent, 9 eurocent meer dan in 1998. De buitengewone baten en lasten bedroegen vorig jaar per saldo 19 miljoen euro.

Belangrijk was de boekwinst op de verkoop in oktober vorig jaar van het belang van ruim 30 procent in containeroverslagbedrijf ECT. Deze boekwinst bedroeg ongeveer 29 miljoen euro op een verkoopopbrengst van ruim 94 miljoen euro. Daartegenover stonden buitengewone lasten die betrekking hadden op reorganisaties, milieu en het millennium.

De divisie Chemische Distributie (exclusief Technische Handel) boekte vorig jaar, ondanks moeilijke marktomstandigheden in het eerste kwartaal, de grootste omzetgroei: een stijging van 17 procent tot 463 miljoen euro. Het resultaat en de omzet van Technische handel waren lager dan in voorgaande jaren, mede doordat een aantal technische handelsondernemingen werd gedeconsolideerd.

InterPharm (distributeur van geneesmiddelen en drogisterij-artikelen, de op een na grootste in Nederland) liet een groei van 11,2 procent tot 811 miljoen optekenen, ondanks een miljoeneninvestering in een ICT-project.

De omvang van de divisie Techniek nam toe met 12 procent. Bij Havendiensten ging de omzet met 9 procent omlaag.