Excuses van de paus 5

Aan het aantal artikelen over de paus en de diepte van het opiniestuk `boetekleed', is het belang en de dimensie van het gebaar van verzoening van de paus af te meten. Hij heeft geschiedenis geschreven.

Het is waar dat niet iedereen tevreden is, maar voor de meesten heeft hij beter kunnen doen dan laten. De paus is ons voorgegaan in een houding die de wereld veel goeds zou kunnen brengen: het geheugen zuiveren, om vergiffenis vragen. Voor katholieken geeft het een zeer positief gevoel dat degene die ons voorgaat duidelijk laat blijken dat het geloof niemand immuniteit schenkt.

Terwijl vele landen om het millennium te verwelkomen het grootste vuurwerk hebben aangestoken, heeft de paus gekozen voor andere soort vieringen. Een bezoek aan de Sinaï brengen, waar jodendom en christendom bij elkaar horen en nu een `mea culpa' uit spreken in de naam van alle christenen die fouten hebben begaan in de twee millennia christendom.

Twee duidelijke boodschappen die respect afdwingen: toenadering zoeken en de pijnlijke lessen van het verleden, als lering voor het programma van de toekomst opnemen.