Euronext wil meer en langer dienstverlenen

De gisteren aangekondigde Frans, Belgisch, Nederlandse fusiebeurs Euronext wil volgens een voorlopig businessplan de handelsdagen aanzienlijk verlengen. De slag met de concurrentie zal heviger worden.

De beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel, die gisteren hebben aankondigd te fuseren, willen ook op zaterdagmorgen open zijn. Voor het einde van het jaar zullen de beurzen hun openingstijden al verruimen tot 10.00 uur 's avonds.

Dit staat in het voorlopige businessplan van Euronext, de nog te vormen nieuwe beurs. De Amsterdam Exchanges (AEX), de eigenaar van de effectenbeurs en de optiebeurs, is nu nog open tot 16.30 uur. Intern wordt er bij de AEX al langer gesproken over verlenging van de handelsdagen, vooral sinds de beurs in Frankfurt besloot open te blijven tot 18.00 uur. Eerder werd de opening van de AEX al met een half uur vervroegd tot negen uur 's ochtends.

Lange handelsdagen zijn een belangrijk wapen in de concurrentieslag met andere, internationale beurzen om beleggers en beursnoteringen binnen te halen. Een openstelling tot 22.00 uur geeft bovendien de zo belangrijke en grote beleggers in de Verenigde Staten de gelegenheid om rechtstreeks te handelen op Euronext. ,,De beslissing over de openingstijden wordt echter genomen na consultatie van de intermediairs, die op dit moment handelen op de beurzen'', meldt het ondernemingsplan.

De directeuren van de drie beurzen gaven gistermiddag een toelichting op de fusie in de Londense City, het financiële centrum van Europa. ,,Dit is een feestje waar je sigaren mag roken, een geboortefeestje'', zei de Fransman Jean-François Théodore, de beoogde bestuursvoorzitter van Euronext. De zaal in het Savoy Hotel, dat geldt als dé informele broedplaats van fusies en overnames, was vergeven van televisiecamera's en fototoestellen. De aanwezigheid van de financiële pers was dan ook de reden dat voor de presentatie was gekozen voor Londen.

Bovendien hoopt Euronext dat de beurzen in Londen – en dat met name de derivatenmarkt Liffe – zich aansluiten en niet kiezen voor Frankfurt. Over de vraag of inmiddels al was gesproken met Liffe, hielden de dircteuren zich op de vlakte. ,,Wij praten met veel partijen'', zei Théodore. De Nederlander George Möller, straks de tweede man, voegde eraan toe: ,,We hebben tegenover Liffe onze visie op de Europese markten kenbaar gemaakt.''

Op de vraag of Frankfurt ook een mogelijke partner is, zei Théodore uiterst koel: ,,Dat moet u in Frankfurt vragen.'' De drie beurzen zijn ook al langere tijd in bespreking met vijf andere beurzen om te komen tot een gezamenlijk handelsplatform in Europa. Théodore: ,,Er is geen sprake van dat we tegen die alliantie zijn. We willen nog steeds een Europees huis. Maar voor we het dak maken met de alliantie, bouwen we een sterke muur met Euronext.''

Een stuurgroep bestaande uit vier Fransen, drie Nederlanders en twee Belgen moet de fusie begeleiden. De fusie moet in het najaar zijn voltooid, zodat de nieuwe beurs aan het eind van het jaar zelf aan een beurs kan worden genoteerd. Aan welke beurs dat gebeurt, konden de heren achter de tafel nog niet zeggen. ,,We streven in elk geval naar een zeer verspreid aandelenbezit'', zei Théodore.

In het eerste kwartaal van volgend jaar worden de beurzen echt in elkaar geschoven, wat in de praktijk onder meer betekent dat de beurzen overgaan op één computersysteem per activiteit. Voor de aandelenhandel wordt daarbij gekozen voor het Franse systeem, dat ook volgens Möller technologisch superieur is. De keuze voor het handelssysteem voor derivaten is enkele weken uitgesteld met het oog op de mogelijke toetreding van andere partijen zoals Liffe.

De fusie moet een flinke kostenbesparing opleveren door de schaalvoordelen, maar hoeveel bleef gisteren nog onduidelijk. ,,Het definitieve ondernemingsplan is pas over 2 tot 3 maanden klaar. Dan kunnen wij ook pas aangeven hoeveel wij door de samenwerking denken te besparen op de kosten'', zei Théodore. ,,De kostenverlagingen zijn in elk geval wel bedoeld voor onze klanten. Overigens zijn de tarieven van de drie beurzen nu al de laagste in Europa.''

Euronext zet ook een programma op voor het personeel om de eventuele culturele verschillen tussen de Fransen, de Nederlanders en de Belgen te overbruggen. Waar de niet-Nederlanders in elk geval aan zullen moeten wennen is aan het verschijnsel structuurvennootschap.

Euronext krijgt een Nederlands structuurregime met onafhankelijke commissarissen, van wie de president een Nederlander wordt. Op het moment dat een Nederlander over vier jaar CEO wordt van Euronext, neemt een Fransman in de raad van commissarissen de voorzittershamer over.