Drogisten tegen vrije verkoop medicijnen

De verkoop van eenvoudige medicijnen in supermarkten of benzinestations kan duur uitpakken. Mensen kunnen door te veel of verkeerd gebruik van deze middelen ziek worden. Ook zal een inmiddels kwalitatief goed distributienet in het gedrang komen.

Goedkoper zullen de medicijnen dus zeker niet worden, betoogde gisteren de drogistenfederatie Pharmacon tijdens een congres over zelfzorggeneesmiddelen.

Pharmacon ageerde fel tegen het advies om een aantal medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals pijnstillers, maagzuurremmers en anti-diarreemiddelen, niet langer door door een drogist te laten overhandigen, maar in de schappen van de kruidenier of het benzinestation vrij voor het pakken te leggen. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen adviseerde dit eind februari aan minister Borst (Volksgezondheid). Volgens het College zou de consument volwassen genoeg zijn om zelf te kunnen beoordelen of het middel past bij zijn ongemak en hoe hij dat dient te gebruiken.

Volgens Pharmacon leidt het slechts tot nog meer slachtoffers van het medicijngebruik. De kosten daarvan worden nu al op zo'n zeven miljard gulden geschat.

Voor de drogistenfederatie geldt bovendien dat Pharmacon de afgelopen jaren met volle steun van Volksgezondheid heeft gewerkt aan het opzetten van een gekwalificeerde opleiding tot drogist en een systeem van kwaliteitsbewaking bij de drogisterijen. Dat dreigt nu onder druk te komen staan als de verstrekking van een groot deel van deze middelen buiten de drogist om mogelijk wordt.

Borst zei eind 1998 in de Tweede Kamer dat deze `zelfzorggeneesmiddelen' alleen door apotheker of gediplomeerd drogist zouden mogen worden verstrekt en dat zij de positie van de drogist op dit punt in de wet zou vastleggen.