Donateur eist opheldering over fonds van Peper

De charitatieve stichting Bekker-La Bastide-Fonds wil duidelijkheid over de aanwending van donaties van de stichting aan het zogenoemde Burgemeesterfonds in Rotterdam. Het fonds werd beheerd door oud-burgemeester A. Peper.

De stichting heeft de afgelopen decennia totaal meer dan 60.000 gulden (2.500 per jaar) geschonken aan het Burgemestersfonds dat de burgemeester van Rotterdam naar eigen goeddunken kan aanwenden voor hulp aan armen.

In het vorige week gepubliceerde accountantsrapport van KPMG over de declaraties van de Rotterdamse colleges burgemeester en wethouders in de periode 1986-1999 staat dat Peper geld uit het burgemeestersfonds voor hem `persoonlijk' heeft aangewend. Volgens KPMG is ruim 21.000 gulden uit het fonds gehaald waarbij geen onderliggende stukken zijn aangetroffen.

,,Heel ernstig'' noemt de Rotterdamse notaris R.P. Voogd (Nauta), woordvoerder het Bekker-La Bastide-Fonds, de beschuldigingen in het KPMG-rapport. ,,We hebben dat gegeven ter volledige discreditie van de burgemeester. We kunnen het waarschijnlijk niet terugvorderen. Als het klopt, zijn we alleen teleurgesteld.'' Het bestuur zal op de eerst komende vergadering bekijken welke ,,acties'' het zal voeren, aldus Voogd. ,,Als het klopt wat KPMG schrijft moet het bestuur zich gaan beraden wat het te doen staat.'' Waarschijnlijk zal het fonds zijn giften staken, aldus Voogd. Hij constateert dat Peper de bevindingen van KPMG bestrijdt. Voogd is informatie aan het verzamelen voor het bestuur dat vervolgens een besluit kan nemen.

Eén van de bestuurslden van de Stichting Bekker-La Bastide-Fonds is H.M.A. Opstelten-Dutilh, de echtgenote van de huidige burgemeester van Rotterdam. Zij wilde vanochtend niet ingaan op de kwestie.

Peper was destijds als burgemeester overigens zelf ere-voorzitter van Stichting Bevordering van Volkskracht, de organisatie die het Bekker-La Bastide-Fonds `aanstuurt'. De burgemeester van Rotterdam is uit hoofde van zijn functie ere-voorzitter van deze club.

Volgens Voogd heeft het Bekker-La Bastide-Fonds bij de gemeente Rotterdam al eerder om opheldering gevraagd over de aanwending van de giften aan het Burgemeestersfonds. ,,Ons is altijd te verstaan gegeven dat het geld gebruikt werd voor individuele noodgevallen, voor bijvoorbeeld zwervers die zich melden aan de ingang van het stadhuis.''

In de KPMG-rapportage over het burgemeestersfonds wordt opgemerkt dat circa veertig kasopnamen voor een totaalbedrag van 21.000 gulden zijn vastgesteld waarvoor geen onderliggende stukken zijn aangetroffen. Formulieren maken duidelijk dat de kasopnamen zijn gedaan door medewerkers van Peper. Op deze formulieren is aangemerkt dat de medewerkers deze kasopnamen deden ten behoeve van Peper ,,persoonlijk'', aldus KPMG.

Ook blijkt uit de KPMG-bevindingen dat er betalingen zijn verricht met een ,,persoonlijk/privé-karakter''. Het gaat om bij voorbeeld een overboeking van 4.000 gulden en de betaling van een ticket Amsterdam-Bangkok aan een ,,voor ons onbekend persoon'', aldus KPMG. Peper ontkent dat hij persoonlijk heeft geprofiteerd, maar dat ,,hij niet [kan] uitsluiten dat ten aanzien van dit fonds onregelmatigheden door derden zijn gepleegd''.