Beursgang lijkt duurbetaald

Ging World Online vrijdag veel te duur naar de beurs? Niet alleen beleggers lijden schade. De afkalvende koers kan het bedrijf mogelijk een half miljard euro aan kapitaal schelen.

Voor 41 euro naar de beurs, en nu op een koers van 72,90 euro. Dat overkwam aandeelhouders van de Franse Internetaanbieder LibertySurf sinds donderdag op de beurs van Parijs.

Voor 43 euro naar de beurs, en vanmorgen op 34,30 euro. Dat overkomt aandeelhouders World Online. Zoek het verschil.

Dat verschil is onder meer de prijs waartegen de twee door hun banken in de markt zijn gezet. LibertySurf was redelijk open in zijn inschatting van het abonneeaantal. Ruim gezien waren er 1.447.000 abonnees, maar daarvan werden er 558.000 gekenschetst als actieve gebruikers. Tegen de introductiekoers van 41 euro, was elke LibertySurf-abonnee gewaardeerd op een beurswaarde van 2.432 euro. Werden alleen de actieve gebruikers geteld, dan was hun individuele waarde bij de beursgang 6.308 euro.

World Online heeft geen onderscheid gemaakt in actieve en niet-actieve gebruikers, terwijl in de web-wereld bekend is dat met name gratis abonnees niet noodzakelijk actieve abonnees hoeven te zijn. Tegen de uitgifteprijs van 43 euro, waarvoor World Online vrijdag naar de beurs ging, was elke abonnee 6.368 euro waard.

Zo betaalde de Franse belegger donderdag 2.432 euro per abonnee, en de Nederlandse belegger vrijdag 6.368. LibertySurf kon sindsdien met vallen en opstaan flink stijgen, en bereikte vanmorgen een koers van 72,90 euro. Daarmee is elke abonnee nu 4.324 euro waard. World Online is daarentegen alleen maar gedaald, en tegen de koers van vanmorgen kostte een abonnee op de beurs `nog maar' 5.079 euro. De twee beursgangers komen elkaar kennelijk op dit moment in het midden tegen.

Dat is spijtig voor de Nederlandse belegger die, naar abonneewaardering gerekend, vrijdag veel te veel heeft betaald voor World Online en beter had kunnen inschrijven op de Franse concurrent. Uitgaande van de Franse beursgang had een uitgiftekoers van 17 euro billijker geweest. Maar niet alleen voor beleggers, ook voor World Online zelf kan de te hoge uitgiftekoers een staartje hebben.

Behalve dat de koersval het imago van het bedrijf schaadt, groeit ook de kans dat World Online een half miljard euro aan extra vermogen misloopt. Naast de 67 miljoen aandelen aandelen die vrijdag zijn uitgegeven konden de banken die de beursgang begeleidden nog eens 10,13 miljoen aandelen extra aan beleggers verkopen als de vraag voldoende zou zijn. Diverse handelaren achten het echter zeer moeilijk deze zogenoemde `green shoe'-optie daadwerkelijk uit te oefenen. ABN Amro geeft geen commentaar. Pas na dertig dagen maakt de bank bekend of de green shoe is uitgeoefend of niet.

Volgens diverse specialisten is het gangbaar dat een bank bij een zwaar overtekende beursgang meteen de green shoe-optie uitoefent en de aandelen toewijst. Dat bevestigde ABN Amro vrijdag ook. Maar als de koersvorming vervolgens tegenzit, kan de bank koerssteun verlenen door deze extra aandelen alsnog in te nemen. Vervolgens wordt gemeld dat de green shoe toch niet is uitgeoefend. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de green shoe-aandelen al lang weer terug bij de banken en loopt World Online 435 miljoen euro aan extra kapitaal mis.

Niet alleen World Online, maar ook het Britse LastMinute.com, dat vorige week dindsdag naar de beurs ging, is inmiddels door zijn uitgiftekoers gezakt. Als om deze lotsverbondenheid te beklinken kondigden de twee gistermiddag een samenwerking aan op het gebied van e-commerce.

Worden er lessen getrokken uit de te hoge inzet van vrijdag bij de beursgang van World Online? Dat is de vraag. Toen UPC gisteren bevestigde dat Internet-aanbieder Chello naar de beurs gaat, circuleerden er analistenwaarderingen van 10 miljard euro als waarde voor Chello. Het bedrijfje heeft 153.580 abonnees, zo liet het vrijdag weten. Het zijn betalende abonnees, en ze doen het via de kabel, hetgeen allerlei `breedband'-toepassingen mogelijk kan maken. Dat is populair bij analisten, maar de impliciet geschatte beurswaarde per Chello-abonnee van 66.000 euro lijkt op dit moment een factor tien aan de hoge kant. Want al het optimisme neemt niet weg dat World Online op de beurs vanmorgen met opnieuw een daling van ruim zeven procent, om het met Elsschot te zeggen, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.