`Vervang NAVO door VN-macht'

GroenLinks wil de NAVO op termijn vervangen door een nieuw op te bouwen regionale vredesmacht van de VN. Daarbij worden nationale legers overbodig.

Met krappe meerderheid (251 tegen 218 stemmen) en tegen de wens van partijleider Rosenmöller sprak het partijcongres van GroenLinks zich hiervoor zaterdag in Zwolle uit.

Aanvaarding van deze resolutie werd gezien als een overwinning van de pacifistische vleugel van de partij. De Tweede-Kamerfractie was voorstander van een gematigder standpunt, dat bij een Europees veiligheidsbeleid ruimte laat voor de NAVO. In het verkiezingsprogramma spreekt GroenLinks zich nog onverkort uit voor opheffing van de NAVO.

Partijleider Rosenmöller noemde het nieuwe standpunt van zijn partij ,,een stapje vooruit''. Hij zag het als een vernieuwing dat GroenLinks afscheid heeft genomen van het standpunt dat de NAVO moet worden afgeschaft. Volgens Rosenmöller groeit de partij naar een ,,nieuwe eensgezindheid''. Hij was tevreden dat het congres zich niet had vastgelegd op een bezuiniging van 3 miljard op Defensie.

Het nieuwe standpunt werd verdedigd door een stroming onder leiding van voormalig PSP'er en Eerste-Kamerlid Pitstra. Hij benadrukte tegenover het congres dat de NAVO nog altijd uitgaat van een militaire aanvalsdoctrine inclusief het gebruik van nucleaire middelen.

Het congres zwakte de lijn van de pacifistische vleugel enigszins af door aanvaarding van een wijzigingsvoorstel dat uitsprak dat ,,bepaalde onderdelen van de NAVO'' kunnen worden opgenomen in een nieuw op te richten vredesorganisatie. Daarnaast werd een passage geschrapt waarin de NAVO nog werd geassocieerd ,,met het verleden van de koude oorlog''.

De Tweede-Kamerfractie kreeg van het congres steun voor zijn instemming met de NAVO-bombardementen op voormalig Joegoslavië. Een motie die deze opstelling afkeurde, wees het congres in meerderheid (282 tegen 202 stemmen) af.

Fractieleider Rosenmöller krijgt de mogelijkheid om de partij bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen opnieuw aan te voeren. De partij brak met de statutaire regel dat vertegenwoordigers van GroenLinks niet langer dan drie termijnen aan mogen blijven. De regel blijft in zijn algemeenheid gehandhaafd, maar ledenvergaderingen mogen uitzonderingen maken voor vertegenwoordigers die men wil behouden.