Rasbestuurder

Zijn eerste jaar als minister van Sociale Zaken was de rustige en bedachtzame Klaas de Vries (56) nog wat onzichtbaar. Hij roerde zich vooral binnenskamers. Sinds de zomer van 1999 is dat veranderd.

Eerst zette hij met een plan voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid het poldermodel op het spel, terwijl hij als oud-voorzitter van de Sociaal Economische Raad toch het middelpunt van dat poldermodel is geweest. Daarna betrad hij het strijdperk rond de miljardenmeevallers. Ambitieus ontvouwde hij een miljardenplan tegen de armoedeval. Dat is het verschijnsel dat iemand met een uitkering die gaat werken er nauwelijks op vooruit gaat of soms zelf op achteruit door regelingen zoals de huursubsidie.

Dat PvdA'er De Vries nu Bram Peper opvolgt, mag gezien zijn curriculum vitae geen verrassing heten. Zijn bestuurlijke en politieke ervaring is groot. Via de gemeenteraad van Delft en een wetenschappelijk-medewerkerschap aan de Erasmus Universiteit kwam hij in 1973 in de Tweede Kamer terecht. Daar bleef hij vijftien jaar. Hij maakte er indruk in de discussie rond de kruisraketten. Na het voorzitterschap van de parlementaire enquête bouwsubsidies (1986) was hij ministeriabel. Maar in november 1989 weigerde hij het ministerschap van Defensie.

Ervaring met het lokaal bestuur deed hij vooral op als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (1988-1996). Voor hij minister werd, was hij tweeëneenhalf jaar voorzitter van de SER. Voor beide paarse kabinetten trad hij op als informateur. Opmerkelijk aan de benoeming van De Vries is wel dat hij tot nu toe een uitgesproken tegenstander was van het correctief referendum. Dit voorstel moet de minister van Binnenlandse Zaken nog in de Tweede en Eerste Kamer verdedigen.

Als minister van Sociale Zaken moet Klaas de Vries deze week ook nog een grote taak vervullen: de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Het is een onderwerp waarmee hij als minister een moeizame start maakte. Eerst zou een groot deel van het stelsel worden geprivatiseerd. Maar na een jaar kwamen De Vries en de Tweede Kamer tot de conclusie dat het toch allemaal anders moest.

De Vries zal het nieuwe zekerheidsstelsel deze week naar verwachting zonder grote problemen door de Tweede Kamer loodsen. Daarna mag hij zich op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als minister bezighouden met een heel ander majeur onderwerp: het Europees kampioenschap voetbal.