Persstemmen

Affaire-Peper

Rotterdams Dagblad

[...]De kritiek van de onderzoekscommissie, die beducht is voor juridische tegenacties, is vaak in heel voorzichtige bewoordingen vervat, maar wie tussen de regels door leest wordt niet vrolijk. Het is triest en treurig te moeten lezen over dure businessclass vliegtickets die werden omgeruild voor twee goedkope economytickets om gezinsleden voor niets te kunnen laten meereizen. Deze en andere praktijken zijn van een niveau, een wereldstadsbestuurder onwaardig.[...]

Trouw

[...]Als er een tweede les uit deze affaire valt te trekken is het dat bestuurders niet te lang op één stoel moeten blijven zitten. Het zonnekoning-gedrag van Peper, dat uit het onderzoeksrapport naar voren komt, geeft aan hoe groot het gevaar is dat in zo'n situatie het zicht op de werkelijkheid vertroebelt.

de Volkskrant

Het rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening van de Rotterdamse gemeenteraad is voor de reputatie van Bram Peper verwoestend. Het rapport zaait zo veel twijfel over zijn gedragingen als oud-burgemeester van Rotterdam, dat hij niet meer te handhaven zou zijn geweest als minister van Binnenlandse Zaken.

Peper had onmogelijk zijn verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur kunnen voortzetten.[...]

Algemeen Dagblad

[...]De commissie heeft aannemelijk gemaakt dat geld van de stad Rotterdam op een verkeerde wijze is aangewend, dat wil zeggen: voor privébezigheden van bestuurders. Ook als dat slechts in een beperkt aantal gevallen gebeurde en zelfs van boze opzet geen sprake was, kan er geen misverstand over bestaan dat dit uit een oogpunt van bestuurlijke integriteit verwerpelijk is. Het einde van Pepers ministerschap is dan ook terecht.

De Telegraaf

[...]Uit de feiten komt naar voren dat Peper, maar ook enkele andere (oud-)wethouders, bij hun declaratiegedrag duidelijk de grenzen van het betamelijke hebben overschreden, wat zij ook toen hebben moeten aanvoelen.

Dat de Rotterdamse raad rijkelijk laat met het onderzoek was, kan geen reden zijn na te laten om Peper en de (oud-)wethouders te vragen evident verkeerde delaraties alsnog terug te betalen.