Peper 4

In zijn 16-jarig burgemeesterschap zag Peper viermaal een nieuwe wethoudersploeg aantreden. Elke keer groeide zijn voorsprong in kennis van stadhuiscultuur en andere Rotterdamse zaken, en daarmee zijn macht en invloed op zijn medebestuurders. De negatieve gevolgen daarvan zien we nu. Dit versterkt mijn (eerdere) pleidooi om de duur van het burgemeesterschap in een en dezelfde gemeente tot maximaal 12 jaar te beperken.