Overtuigende samenwerking dansgroepen

Op initiatief van het Directie Overleg Dans (DOD) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) reist tot eind april deDanscombinatie door het land. Geen nieuw gezelschap maar een formatie bestaande uit dansers en repertoire van Het Nationale Ballet, de dansgroep Krisztina de Châtel en het gezelschap van Leine & Roebana. Het doel van dit initiatief is een nieuw en breder publiek voor de dans te winnen, door een combinatie van verschillende dansvisies/stijlen/technieken en uitgangspunten in één voorstelling te presenteren. En dan vooral voor de eigentijdse, niet zo herkenbaar van de klassieke techniek uitgaande, theaterdans. Want hoewel de belangstelling hiervoor groeit, blijven de afzetmogelijkheden daarvan nog problematisch. Soms is dat het gevolg van onbekendheid. Daarom is door de gesubsidieerde groeperingen en de directeuren van schouwburgen gekozen voor een gezamenlijke publiciteitscampagne onder de naam Dans Beweegt Je en voor het geven van 26 voorstellingen in kleinere plaatsen, waarin verschillende dansstromingen vertegenwoordigd zijn. Een prima initiatief, vooral omdat die voorstellingen voorafgegaan worden door inleidingen, waardoor het publiek wordt voorbereid op dansvormen die het wellicht (nog) niet kent en als vreemd ervaart.

Het moet echter nog blijken of er dankzij deze voorstellingen inderdaad meer publiek zal komen bij de vaak toch wat moeilijker toegankelijke moderne dansvoorstellingen. Een enkel werk van ongeveer 20 minuten is toch iets heel anders dan een werk van 1 of 1½ uur in eenzelfde stijl, en dat is de gebruikelijke lengte van producties van groeperingen geformeerd rond één choreograaf.

Het eerste programma van deDanscombinatie is beslist aantrekkelijk, al denk ik dat de balans in tijdsduur van de gepresenteerde balletten onevenwichtig is. Begonnen wordt met het intrigerende If we could only even if we could van het koppel Leine & Roebana, gevolgd door twee juwelen van Van Manen Trois Gnossienes en Sarcasmen, gedanst door leden van Het Nationale Ballet. Als derde onderdeel is er het subtiele en fascinerende Paletta van Krisztina de Châtel. Het zijn allemaal oudere werken die hun kracht en kwaliteit bewezen hebben. Alle dansers komen tenslotte samen in een Grand Finale, gemaakt door Krisztina de Châtel. Een levendig en pretentieloos nummer dat ook voor de uitvoerenden een frisse confrontatie is met elkaars dansersschap.

Het volgend seizoen wordt een programma samengesteld met dansers en werken van De Rotterdamse Dansgroep. Ook Connie Janssen en het Scapino Ballet Rotterdam dansen. Hopelijk prikkelt deze eerste serie voorstellingen de initiatiefnemers tot nieuwe toekomstige activiteiten en worden de nu nog voornamelijk solistisch opererende choreografen ervan overtuigd dat samenwerking en het samen optreden in een voorstelling niet automatisch het verlies van de eigen identiteit betekent. Het publiek en de dans zullen er wel bij varen.

Voorstelling: deDanscombinatie, met If we could only if we could, Andrea Leine & Harijono Roebana/SoundPalette, Trois Gnossienes, Hans van Manen/Erik Satie, Sarcasmen, Hans van Manen/Prokofjev, Paletta, Krisztina de Châtel/Steve Reich, Grand Finale, Krisztina de Châtel/Henry Purcell. Gezien: 17 maart, Schouwburg De Meerse, Hoofddorp. Tournee t/m 28 april. Inl.: (020) 6270455.