Minister De Vries opvolger van Peper

Minister De Vries van Sociale Zaken wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als opvolger van de vorige week maandag afgetreden minister Peper.

Staatssecretaris Vermeend van Financiën volgt De Vries op als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Tweede-Kamerlid Bos wordt staatssecretaris op Financiën.

PvdA-fractieleider Melkert heeft deze drie kandidaten gisteren voorgedragen bij premier Kok. Minister De Vries is vanmorgen ontvangen door premier Kok voor een gesprek over zijn nieuwe portefeuille. Later op de dag zou premier Kok gesprekken voeren met Vermeend en Bos. De drie kandidaten worden pas komende vrijdag bij de koningin voorgedragen voor benoeming. Als minister van Sociale Zaken wil De Vries deze week eerst nog de reorganisatie van de sociale zekerheid in de Tweede Kamer verdedigen. De CDA-fractie heeft hiertegen vanmorgen protest aangetekend. Het CDA wil dit debat voeren met de opvolger van De Vries.

Premier Kok zei vanmiddag na een gesprek met De Vries dat ,,het verre de voorkeur verdient'' om de huidige minister van Sociale Zaken de plannen in de Kamer te laten verdedigen. Kok erkende dat het ,,niet gebruikelijk'' is een minister te vragen over te stappen naar een ander departement en deze nog enkele dagen op zijn oude departement te houden. ,,Maar de situatie is ook niet gebruikelijk'', aldus Kok.

De Vries geldt binnen de PvdA als een krachtig bestuurder die wars is van uiterlijk vertoon. Met enige tegenzin aanvaardde hij in augustus 1998 een ministerschap op Sociale Zaken. De Vries, toen voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zou – als zijn partij hem per se in het kabinet wilde laten plaatsnemen – liever zijn aangetreden op Binnenlandse Zaken.

Vorige week gold staatssecretaris Cohen (Justitie) als een belangrijke kandidaat voor de opvolging van ex-minister Peper. Volgens bronnen binnen de PvdA zou dit serieus zijn overwogen, maar is uiteindelijk besloten Cohen niet te ontheffen van zijn asielportefeuille die regelmatig spanningen met coalitiepartner VVD oproept.

PvdA'er Vermeend heeft naam gemaakt als architect van de Belastingherziening 2001, die begin februari door de Tweede Kamer is aanvaard. Onmiddellijk daarna liet hij weten een ministerschap in een volgend kabinet te ambiëren. De benoeming van Wouter Bos tot staatssecretaris van Financiën geldt in Den Haag als een verrassing, gezien zijn nog beperkte politieke ervaring. Bos, eerder werkzaam bij Shell, werd in 1998 lid van de Tweede Kamer. Voor de PvdA-fractie behandelde hij onder meer de Belastingherziening 2001.

HOOFDARTIKEL: pagina 7