In 2030 drogen de steden op

Je durft geen glas water meer uit de kraan te tappen. Want water wordt `het belangrijkste verhaal van de nieuwe eeuw', zo vertelt de commentaarstem van Aart Zeeman tijdens de eerste aflevering van de nieuwe, dertiendelige NCRV-serie Water - elke druppel telt.

In 2020 zullen 50 landen een ernstig tekort hebben aan water. In 2025 hebben meer dan 12 landen water nodig uit rivieren die in handen zijn van vijandig gezinde buren. In 2030 zullen steden opdrogen. Jaarlijks sterven er 15 miljoen mensen aan ziekten die samenhangen met water dat is vervuild door bacteriën, parasieten, landbouwgif en industrieel afval. Een gemiddeld gezin in Los Angeles verbruikt 500 liter water per persoon per dag, voor een gemiddeld Masai-gezin in Afrika ligt dat op 5 liter.

Net nu in Den Haag het Tweede Wereld Waterforum van start is gegaan, zendt Hilversum een noodkreet naar onze huiskamers: de wereld wacht een watercrisis! Een duidelijke boodschap, maar het is slechts een symptoom van de onderliggende oorzaak: de bevolkingsexplosie. Nu leven er 6 miljard mensen op aarde, in 2050 zullen dat er naar schatting twee keer zoveel zijn. Hoe leven die mensen? Waar leven ze? Wat betekent dat voor de voedselvoorziening, de watervoorraden, de biodiversiteit, de aanleg van dammen, het mijnen van grondstoffen?

Maar laten we niet doordraven. Het gaat over de schaarste van water. Bekendheden als Michael Gorbatsjov, koningin Noor van Jordanië, Johan Cruyff en Kofi Annan passeren om de boodschap in te peperen. Hoewel de aarde voor 70 procent bedekt is met water, is 97,5 procent daarvan zout en dus niet bruikbaar. Van het overblijvende zoete deel ligt 1,5 procent opgeslagen in gletsjers, ijsbergen en sneeuw. De rest, 1 procent, raakt meer en meer vervuild, terwijl de bevolking snel toeneemt.

Nogmaals, een terechte boodschap. Maar waarom moet dat op zo'n New Age-achtige toon? ,,Water symboliseert alles wat vers is, vernieuwd en getransformeerd in ons mensen'', zegt Isabel Allende. De serie maakt een vergelijking tussen de mens en de aarde, want beide bestaan voor 70 procent uit water. Je hoort zinnen als: ,,Elke man, vrouw, kind is een kleine rivier die volstroomt, leegloopt en weer gevuld moet worden.'' Slik.

Gelukkig verdwijnt die zweverigheid in de loop van de uitzending. De kille feiten komen meer op de voorgrond. En dan is het de ontroerende bescheidenheid van de Dalai Lama die veel indruk maakt: ,,We hebben de verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn met water. Dat wou ik even zeggen.''

Water - elke druppel telt, Ned.1, 23.42-0.12u.