WEBSITES

`Het Nieuwe Lichaam' is de naam van een aan Harry Mulisch gewijde internetsite die ter gelegenheid van de Boekenweek is opengesteld. Vanuit een Piranesi-achtig kasteel kan de bezoeker via acht thema's door leven en oeuvre van de schrijver dolen.

`De Mulisch-site ziet er prachtig uit en is met veel technisch vernuft opgezet, maar (-) geheel in de geest van Mulisch gaat het vinden van de informatie niet altijd zonder slag of stoot. (-) Zo gaan de makers ervan uit dat de gebruiker zijn software wel erg up-to-date heeft (-) en ook inhoudelijk kan `Het Nieuwe Lichaam'nog niet helemaal op tegen het oude.' Hans den Hartog Jager, 14 maart 2000.

`Het Nieuwe Lichaam' is te bereiken via www.mulisch.nl