RECLAME VOOR FLES ONDERMIJNT HET GEVEN VAN BORSTVOEDING

Reclame voor flesvoeding tijdens de zwangerschap beïnvloedt het geven van borstvoeding ongunstig. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder 547 zwangere vrouwen (Obstetrics & Gynecology, febr). De deelnemers werden door het lot ingedeeld in een groep die zoals te doen gebruikelijk in de VS – bij de eerste zwangerschapscontrole een informatiepakket over borstvoeding kreeg mét reclame voor flesvoeding en een groep die een pakket ontving zónder reclame voor flesvoeding. De informatie over borstvoeding was in beide pakketten verder gelijk. De vrouwen waren in eerste instantie niet op de hoogte van de opzet van het onderzoek; ze wisten alleen dat er een evaluatie van voorlichtingsmateriaal plaatsvond.

De reclame had geen invloed op de keuze van de vrouwen voor de borst of de fles: in beide groepen begonnen evenveel vrouwen met het geven van moedermelk. Maar in de reclamegroep stapten vijfmaal zo veel vrouwen een paar dagen na de bevalling over op de fles, in vergelijking met de groep die neutrale informatie over borstvoeding had ontvangen. En binnen twee weken na de bevalling was de kans om te stoppen met borstvoeden nog tweemaal zo groot in de reclamegroep als in de neutrale groep.

Vooral de aanstaande moeders die niet wisten hoe lang ze borstvoeding zouden gaan geven, of die dat niet langer dan drie maanden wilden doen, waren gevoelig voor de reclame. In de onderzoeksgroep behoorde ruim 43 procent van de moeders tot deze groep. Zij gaven gemiddeld 35 dagen korter borstvoeding dan de vrouwen die neutrale informatie hadden gekregen. Op moeders die vastbesloten waren om lang te voeden, had de reclame veel minder invloed.

De onderzoekers denken dat het effect van reclame in werkelijkheid groter is dan uit dit onderzoek blijkt, omdat de deelneemsters relatief hoog opgeleid waren en daarmee meer gemotiveerd om borstvoeding te geven. Bovendien worden (aanstaande) moeders niet alleen bij de zwangerschapscontroles, maar ook elders blootgesteld aan reclame voor flesvoeding, zoals gratis blikjes kunstvoeding. De code van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die dergelijke reclame verbiedt, ten spijt. Het was al bekend dat moeders korter borstvoeding geven als ze ná de bevalling worden bestookt met reclame voor flesvoeding. De conclusie van het onderzoek dat reclame voor flesvoeding de borstvoeding effectief ondermijnt, doet ook opgeld in Nederland, want ook hier wordt de WHO-code regelmatig overschreden of omzeild.