`Korting bij bekendheid niet strafbaar in wetsvoorstel'

De mede-indiener van het initiatief-wetsvoorstel dat beoogt giften aan ambtenaren en politici te verbieden, Tweede-Kamerlid G.J. van Oven (PvdA), vindt niet dat de `bekende Nederlander'-korting van ex-minister Peper op zijn dienstauto strafbaar zou moeten zijn.

Hij zegt dat zijn wetsvoorstel, dat hij met partijgenoot Van Heemst in het voorjaar van 1998 indiende, een onderscheid maakt tussen persoonlijke begunstiging en bevoordeling van een ministerie. Volgens Van Oven is met de korting op Pepers dienstauto het ministerie voordeel verschaft, niet de toenmalige minister.

Van Oven beaamt overigens dat in zijn voorstel deze nuancering niet is opgenomen maar meent dat het er moeiteloos uit valt af te leiden. Hoogleraar strafrecht Th. de Roos uit Leiden spreekt van een ,,smoes''. ,,Deze redenering van Van Oven staat niet in zijn voorstel. Hij kan nu wel zeggen dat hij niet heeft bedoeld dat de `bekende Nederlander'-korting eronder valt, maar dat had hij dan eerder moeten bedenken.''

Van Oven en Van Heemst overwegen hun wetsvoorstel in te trekken. Minister Korthals (Justitie) heeft begin 1999 een eigen voorstel ingediend waarin de strafbaarstelling van giften wordt gekoppeld aan het bewijs dat een ambtenaar daar een dienst tegenover heeft gesteld.

De PvdA'ers overwegen dit kabinetsvoorstel te amenderen om te bereiken dat alleen giften al strafbaar worden. ,,Dan kunnen we eventuele misverstanden door ons voorstel meteen rechtzetten'', aldus Van Oven. Hij zegt dat dit ,,niets met de zaak-Peper heeft te maken''.