Japan 7

Toen het Japanse Keizerlijke leger Nanking binnentrok werden honderdduizend burgers op een schandelijke manier omgebracht. De laffe aanval op Pearl Harbour spreekt voor zich. De romusha's (Indonesische dwangarbeiders), die bij tienduizenden door Japan zijn ingezet en stierven, zullen de periode '43-'45 niet als een bevrijding hebben ervaren. Niets hierover in Takayama's beleving ?

Er zijn na de oorlog door een Internationaal Tribunaal 25 personen gevonnist en 7 (Matsui en Tanihisao voor Nanking) geëxecuteerd. In Indonesië zouden 228 militairen met de dood zijn gestraft, meldt Takayama. Dit lijkt mij niet correct ?

Als de journalist Takayama de gangbare mening van het Japanse volk en de trots van de gepensioneerde militairen op de verovering van Indonesië met 3.000 manschappen (?) weergeeft, wil ik voorstellen, dat de zoon van de Japanse keizer Hirohito bij zijn bezoek aan Europa, Nederland overslaat.